China Specials - Tel:1300764224

2014 Best of China

Beijing, Xian, Suzhou and Shanghai 9 days from $2548 including airfare & Airport Taxes

2014 Jiuzhaigou(Valley of Nine Village) and Panda Reserve

Chongqing,Dazu,Chengdu,Emei,Jiuzhaigou,Chuanzhusi 11 days from $2299 including airfare & Airport Taxes

2014 Yangtze Cruise and Panda Reserve Tour

Shanghai, Nanjing, Jiuhuashan,Wuhan,Yichang, Fengdu, Chongqing, Chengdu 14 days $3199 including airfare & Airport Taxes

2014 Silk Road & Plateau Explorer by China Eastern Arilines

Shanghai, Urumqi,Turpan, Dunhuang, Jiayuguan´╝îlanzhou,Tongren, Xining 13 days from $3699 including airfare & Airport Taxes

2014 The Wonders of China Special Promotion(Sydney)

Beijing,Yichang,Yangtze River,Chongqing,Xi'an,Shanghai 15 days from $2590 including airfare & Airport Taxes

2014 The Wonders of China Special Promotion(Melbourne)

Beijing,Yichang,Yangtze River,Chongqing,Xi'an,Shanghai 15 days from $2590 including airfare & Airport Taxes

2014 China Spirit by China Eastern Airlines

Beijing, Xi'an, Shanghai,Wuxi,Suzhou & Hangzhou 10 days from $1799 including airfare & Airport Taxes

2015 Ice Snow Tour Dep. Syd with MU

Harbin, Changchun, Shenyang, Dalian, Shanghai 12 days from $2599 including airfare & Airport Taxes

2015 Ice Snow Tour Dep. Mel with MU

Harbin, Changchun, Shenyang, Dalian, Shanghai 11 days from $2599 including airfare & Airport Taxes