China Specials - Tel:1300764224

2015 China Natural Landscape Tour

Chongqing,Zhangjiajie,Wulingyuan,Yichang,Dazu 11 days $2190 including airfare & Airport Taxes

2014 Yangtze Cruise and Panda Reserve Tour

Shanghai, Nanjing, Jiuhuashan,Wuhan,Yichang, Fengdu, Chongqing, Chengdu 14 days $3199 including airfare & Airport Taxes

2014 The Wonders of China Special Promotion(Sydney)

Beijing,Yichang,Yangtze River,Chongqing,Xi'an,Shanghai 15 days from $2590 including airfare & Airport Taxes

2014 The Wonders of China Special Promotion(Melbourne)

Beijing,Yichang,Yangtze River,Chongqing,Xi'an,Shanghai 15 days from $2590 including airfare & Airport Taxes

2014 China Spirit by China Eastern Airlines

Beijing, Xi'an, Shanghai,Wuxi,Suzhou & Hangzhou 10 days from $1799 including airfare & Airport Taxes

2014 New Year Promotion Golden China

Beijing,Xian,Suzhou,Shanghai 12 days from $2799 including airfare & Airport Taxes

2015 Ice Snow Tour Dep. Syd with MU

Harbin, Changchun, Shenyang, Dalian, Shanghai 12 days from $2599 including airfare & Airport Taxes

2015 Ice Snow Tour Dep. Mel with MU

Harbin, Changchun, Shenyang, Dalian, Shanghai 11 days from $2599 including airfare & Airport Taxes

2015 Scenic Yangtze Upstream with Panda

Shanghai, Nanjing, Jiuhuashan,Wuhan,Yichang, Fengdu, Chongqing, Hong Kong 14 days from $3390 including airfare & Airport Taxes