China Specials - Tel:1300764224

2015 China Natural Landscape Tour

Chongqing,Zhangjiajie,Wulingyuan,Yichang,Dazu 11 days $2190 including airfare & Airport Taxes

2015 Best of China

Beijing, Xian, Suzhou and Shanghai 9 days from $2648 including airfare & Airport Taxes

2015 The Wonders of China Special Promotion

Beijing,Yichang,Yangtze River,Chongqing,Xi'an,Shanghai 15 days from $2690 including airfare & Airport Taxes

2015 China Spirit by China Eastern Airlines

Beijing, Xi'an, Shanghai,Wuxi,Suzhou & Hangzhou 10 days from $1799 including airfare & Airport Taxes

2015 Scenic Yangtze Upstream with Panda

Shanghai, Nanjing, Jiuhuashan,Wuhan,Yichang, Fengdu, Chongqing, Hong Kong 14 days from $3390 including airfare & Airport Taxes

2015 China Delights Dep. Syd with MU(school holiday & easter speicial)

Beijing, Xi'an, Shanghai, Wuxi, Suzhou, Hangzhou 13 days $2290 including airfare & Airport Taxes